Μπορώ να έχω πρόσβαση στο site μου με ή χωρίς www ;

Ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε μέσω http://yourdomain.com είτε μέσω http://www.yourdomain.com , όπου yourdomain.com το όνομα του site σας. Το www σημαίνει world wide web και δεν είναι υποχρεωτικό στους servers της THE WEB POWER.