Εγκατάσταση email στην Αλληλογραφία των Windows

Ανοίξτε την Αλληλογραφία των Windows και επιλέξτε Εργαλεία / Λογαριασμοί…
Στην καρτέλα που θα εμφανιστεί πατήστε Προσθήκη…Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στο πεδίο Εμφανιζόμενο όνομα, εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας

Στο πεδίο Ηλεκτρονική διεύθυνση, εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του e-mail σας. πχ. email@domain.gr

Στο πεδίο Τύπος διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας, επιλέξτε POP3
Στα πεδία διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3, IMAP) και διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) εισάγετε το όνομα του διακομιστή μηνυμάτων στη μορφή mail.domain.gr
Οπου domain.gr, βάζετε το όνομα του ιστοτόπου σας
Επιλέξτε ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας απαιτεί έλεγχο ταυτότητας
Στο πεδίο Όνομα χρήστη, βάζετε πάλι ολόκληρη τη διεύθυνση e-mail σας πχ. email@domain.gr
Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης το password που δηλώσατε μέσα από το cpanel οταν ανοίξατε το λογαριασμο email
Επιλέξτε το πεδίο Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης
Επιλέξτε ‘Επόμενο’ και ‘Τέλος’.