Για ποιο λόγο χρειάζεται να εγκαταστήσετε SSL πιστοποιητικό στην ιστοσελίδα σας;

Αν η ιστοσελίδα σας στέλνει ή δέχεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών, στοιχεία login, πληροφορίες μελών, τότε θα πρέπει να προστατεύεται από ένα πιστοποιητικό ασφαλείας.