Η φιλοξενία ιστοσελίδων της TheWebPower υποστηρίζει Webmail ;

Ναι, έχετε πρόσβαση κανονικά σε περιβάλλον Webmail. Πρόσβαση έχετε μέσω http://www.yourdomain.com/webmail , όπου yourdomain.com το όνομα του site σας.