Είναι δυνατή η αναβάθμιση της φιλοξενίας ιστοσελίδων μου σε μαγαλύτερο πακέτο ;

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αναβαθμίσετε αυτόματα το πακέτο φιλοξενίας. Σε αυτή την περίπτωση θα χρεωθείτε απλά την διαφορά των πακέτων για το υπόλοιπο της φιλοξενίας σας.