Μπορώ να φιλοξενήσω domain name με κατάληξη διαφορετική από αυτές που προσφέρει η THE WEB POWER ;

Βεβαίως, μπορείτε στην φιλοξενία ιστοσελίδων μας  να φιλοξενήσετε οποιοδήποτε domain name. Χρειάζεται μόνο να δηλώσετε στον καταχωρητή του ονόματος τους nameservers του πακέτου φιλοξενίας που θα επιλέξετε. Οι nameservers θα σας σταλούν μέσω email με τις οδηγίες φιλοξενίας.