Έλαβα μήνυμα ότι η φιλοξενία ιστοσελίδων μου έχει ενεργοποιηθεί αλλά δεν μπορώ να δω το site μου. Τι συμβαίνει ;

Tο domain name σας δείχνει στους δικούς μας nameservers ; Χρειάζονται περίπου έως 72 ώρες για να ενημερωθούν οι internet providers σχετικά με αλλαγές στους nameservers. Έχετε ανεβάσει το site σας στο σωστό σημείο ; Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι του site σας θα πρέπει να είναι ανεβασμένα στον φάκελο /public_html.
Είναι η πρώτη σελίδα του site σας η index.htm (.html, .php) ; Προσοχή: υπάρχει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών σε συστήματα Linux οπότε index.htm και Index.htm είναι 2 διαφορετικά αρχεία. Η Index.htm δεν αναγνωρίζεται σαν πρώτη σελίδα. Πρέπει να είναι index.htm (.html, .php, κλπ) με πεζά γράμματα.