Μπορώ να φιλοξενήσω περισσότερα από ένα ονόματα στο πακέτο για φιλοξενία ιστοσελίδων που αγόρασα;

Μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα από ένα ονόματα στην φιλοξενία ιστοσελίδων σας με την μορφή Parked Domains είτε Addon Domains.
Τα parked domains είναι δευτερεύοντα ονόματα του κύριου ονόματος. Δείχνουν στην ίδια ακριβώς σελίδα με το κύριο domain του site.

H υπηρεσία addon domain σας επιτρέπει να τρέχετε ένα εντελώς ξεχωριστό site κάτω από το ίδιο πακέτο φιλοξενίας και ετσι να έχετε πολλαπλή φιλοξενία ιστοσελίδων. Οταν ανοίγετε ένα addon domain δημιουργείται ένας υποκατάλογος μέσα στο /public_html directory όπου ανεβάζετε τα περιεχόμενα του site. Τρέχετε δηλαδή 2 ανεξάρτητα sites κάτω από το ίδιο account.