Ποια είναι η διάρκεια συμβολαίου για τα πακέτα φιλοξενίας ;

Τα πακέτα φιλοξενίας που σας προσφέρουμε έχουν 6μηνη, 12μηνη και 2ετή διάρκεια.