Τί είναι το Control Panel ;

Το Control Panel είναι ο πίνακας ελέγχου που σας παρέχουμε για τη διαχείριση των υπηρεσιών του πακέτου φιλοξενίας. Όλα τα πακέτα φιλοξενίας παρέχονται με την υποστήριξη του cPanel. Πρόσβαση στο cPanel έχετε μέσω http://yourdomain.com/cpanel όπου yourdomain.com το όνομα του site σας.