Μπορώ να έχω SSH πρόσβαση στον VPS;

Ναι έχετε root πρόσβαση με όλα τα διαχειριστικά δικαιώματα στον VPS Server σας.