Είναι δυνατή ή επαναφορά του VPS στην αρχική του κατάσταση;

Μπορείτε να μας στείλετε ένα αίτημα ώστε να επαναφέρουμε το VPS σας στην αρχική του κατάσταση με επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας.