Εγκατάσταση email στο Thunderbird

Ανοίξτε το Thunderbird
Πατήστε το “Ρυθμίσεις λογαριασμού” από το μενού “Εργαλεία”
Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, πατήστε το κουμπί “Προσθήκη λογαριασμού..”
Επιλέξτε την επιλογή “Λογαριασμός Email”
Συμπληρώστε το όνομά σας και την email διεύθυνσή σας

Επιλέγετε τύπο διακομιστή POP και στο όνομα διακομιστή εισερχομένων γράφετε mail.domain.gr όπου domain.gr είναι το όνομα χώρου (domain name) του ιστοτόπου σας.

Στο πεδίο Ε-mail Address, εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση e-mail σας. πχ. email@domain.gr

Σαν όνομα χρήστη εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση e-mail σας πχ.email@domain.gr

Στο όνομα του λογαριασμού γράφετε ένα τίτλο με τον οποίο θα αναγνωρίζετε το email

Στην επόμενη οθόνη πατάτε το κουμπί Τέλος.