Υπηρεσίες Web Hosting & Domain Names

PuTTY
Telnet/SSH client για Windows. Επιτρέπει την διαχείριση των αρχείων του site σας μέσω του πρωτοκόλλου OpenSSH. Λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Download
WinSCP
FTP client για Windows. Επιτρέπει την διαχείριση των αρχείων του site σας μέσω FTP σύνδεσης με τον server. Λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Download
Core FTP
FTP client για Windows. Επιτρέπει την διαχείριση των αρχείων του site σας μέσω FTP σύνδεσης με τον server
Download
Thunderbird
Email client για Windows. Διαχειριστείτε την αλληλογραφία σας μέσω του Mozilla Thunderbird
Download
Firefox
Περιηγητής διαδικτύου στα ελληνικά για Windows. Ο Firefox είναι ένας ασφαλής και γρήγορος browser για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.
Download

 
 
Google