Αποκατάσταση Συστήματος για Reseller Hosting

Αν χρειαστεί μπορεί να γίνει αποκατάσταση του συστήματος. Παρέχουμε:

Προληπτική επίβλεψη και αποκατάσταση συστήματος
Αντικατάσταση Hardware σε 30′