ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κάθε πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδων της THE WEB POWER συνοδεύεται απο μια εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών.

Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος απο τις παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας (που αφορούν την σωστή λειτουργία του site σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας), μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη της υπηρεσίας να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου, αλλιώς παραιτείται του δικαιώματός του.

Σε περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες, επιστρέφεται στον Πελάτη ολόκληρο το πόσο της συνδρομής του με εξαίρεση πρόσθετα έξοδα (επιπλέον χώρος, αγορά SSL, στατική IP, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες κλπ.).

Το πλήρες ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αν ειδοποιηθούμε μέσα στις 30 πρώτες μέρες. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 30η ημέρα.

Η εγγύηση αυτή δίνεται μόνο για τις υπηρεσίες του shared hosting, για την καλή λειτουργία των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της THE WEB POWER και για κανένα άλλο λόγο.

Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης Shared Hosting, και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της Εταιρίας. (όπως Dedicated Servers, VPS servers, Υπηρεσίες Μεταπώλησης κλπ.)