Τα πακέτα φιλοξενίας παρέχουν υποστήριξη σε PHP και MySQL ;

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας – με εξαίρεση το Small – υποστηρίζουν PHP και MySQL. Επίσης μπορείτε να διαχειριστείτε τις MySQL βάσεις σας μέσω του phpMyAdmin (περιλαμβάνεται στο cPanel).