Εγκατάσταση email στο Outlook Express

Ανοίξτε το Outlook Express και επιλέξτε Tools / Accounts
Επιλέξτε τη καρτέλα Mail και πατήστε Add / Mail
Στο πεδίο Display Name, εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας

Στο πεδίο Ε-mail Address, εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση e-mail σας. πχ. email@domain.gr
οπου στο domain.gr θα βάλετε το δικό σας όνομα χώρου και στο email την email διεύθυνση που ανοίξατε με το cpanel.

Στο πεδίο My incoming mail server is a … server, επιλέξτε POP3
Στα πεδία Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server και Outgoing mail (SMTP) server εισάγετε το όνομα του διακομιστή μηνυμάτων στη μορφή mail.domain.gr
Στη θέση του domain.gr, εισάγετε το όνομα του site σας
Στο πεδίο Account Name, εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση e-mail σας πχ. email@domain.gr
Στο πεδίο Password το password που έχετε δηλώσει μέσα από το cpanel
Επιλέξτε το πεδίο Remember Password
Η επιλογή ‘Log on Using Secure Password Authentication’ να ΜΗΝ είναι checked.
Επιλέξτε ‘Next’ και ‘Finish’
Στο παράθυρο Internet Accounts, επιλέξτε το νέο λογαριασμό e-mail και πατήστε Properties
Επιλέξτε την καρτέλα Servers και τσεκάρετε την επιλογή My server requires authentication.
Πατήστε Settings
Επιλέξτε Use same settings as in my incoming mail server
Πατήστε OK.