Πως μπορώ να προωθήσω μια email διεύθυνση του site μου σε κάποια άλλη (E-mail Forwarding);

Η υπηρεσία προωθήσεως emails (E-mail Forwarding) απο το cpanel, σας δίνει την δυνατότητα να προωθείτε emails που στέλνονται προς κάποια email διεύθυνση του site σας σε άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές email διευθύνσεις.

Τα E-mail Forwardings ενεργοποιούνται και ρυθμίζονται μέσα από το Cpanel στην επιλογή Mail – Forwarders.