Ποιά domains προστατεύω με το πιστοποιητικό ασφαλείας;

Τα SSL πιστοπoιητικά υποστηρίζουν το domain name και το www record (πχ. yourdomain.name και www.yourdomain.name).