Υπηρεσίες Web Hosting & Domain Names

Domain Names - Αναζήτηση Domain - Kατοχύρωση ονόματος

Το WHOIS για τα ονόματα χώρου με ελληνική κατάληξη , .gr , .edu.gr , .com.gr , .net.gr , .org.gr , .gov.gr , για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων , δεν εμφανίζει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ονόματος. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι: Ημερομηνία έναρξης και λήξης του ονόματος χώρου , οι nameservers και τα στοιχεία του καταχωρητή του ονόματος.

Στα υπόλοιπα ονόματα , ονόματα χώρου με διεθνή κατάληξη , μαζί με τις παραπάνω πληροφορίες , εμφανίζονται και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
Εάν δεν επιθυμείτε τα στοιχεία σας να είναι δημόσια διαθέσιμα στο internet , με ένα μικρό επιπλέον κόστος η thewebpower αποκρύπτει τα στοιχεία σας από τα αποτελέσματα της αναζήτησης WHOIS.

 
Αναζητήστε τις πληροφορίες που επιστρέφει το Whois για τα ονόματα χώρου.
Αν το domain είναι διαθέσιμο μπορείτε να προχωρήσετε στην κατοχύρωσή του.
 
www. 
Παράδειγμα: Για να αναζητήσετε το whois του ονόματος χώρου thewebpower.com γράφετε στο πεδίο το όνομα thewebpower και επιλέγετε από την λίστα την κατάληξη .com
 
CAPTCHA Image
[ Νέα εικόνα ]
 
 
 
 
Google