Υπηρεσίες Web Hosting & Domain Names

Μεταφορά domain, αλλαγή καταχωρητή ονόματος χώρου, ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά gr domain name

Μεταφορά domain name
Κάντε τη THE WEB POWER καταχωρητή των domains σας!
Για να απολαύσετε την αξιοπιστία που σας προσφέρει η thewebpower, μεταφέρετε σήμερα πανεύκολα και εντελώς ΔΩΡΕΑΝ το .gr domain που διαθέτετε σε εμάς!
Για τα ονόματα με διεθνή κατάληξη (πχ. .eu, .com κλπ.) , το κόστος μεταφοράς είναι 11,00 € και περιλαμβάνει και 1 επιπλέον χρόνο στην περίοδο κατοχύρωσης του ονόματος.
Σημείωση: Κατά την διαδικασία μεταφοράς του ονόματος οι Names Servers του domain σας δεν μεταβάλλονται και δεν θα υπάρχει downtime στο site σας!
Σημείωση: Προτείνουμε με την αγορά πακέτου φιλοξενίας από την εταιρεία μας να κάνετε και μεταφορά του domain σας (αλλαγή καταχωρητή), ώστε να έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας του στο μέλλον σε περίπτωση αναβάθμισης των υπηρεσιών μας.
 
Γράψτε το domain, επιλέξτε την κατάληξη και πατήστε "Επόμενο"
 
 
Όροι και Προϋποθέσεις
Για να μεταφερθεί ένα .gr domain, απαιτείται ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόματος. Αν δεν τον γνωρίζετε θα πρέπει να τον ζητήσετε από τον προηγούμενο καταχωρητή σας. Με την μεταφορά του ονόματος δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία ιδιοκτησίας ούτε οι ημερομηνίες καταχώρησης και λήξης.
Μετά από την αίτηση μεταφοράς, αναμένεται η έγκριση ή απόρριψή της από τον προηγούμενο καταχωρητή ο οποίος μπορεί να απαντήσει μέσα σε διάστημα 7 ημερών, διαφορετικά η αίτηση εγκρίνεται αυτόματα.
 
Για να μεταφερθεί ένα domain με διεθνή κατάληξη, απαιτείται ο κωδικός εξουσιοδότησης EPP του domain και η επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε κατάσταση unlocked. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε στον προηγούμενο καταχωρητή σας ότι το domain δεν είναι κλειδωμένο, και να ζητήσετε εφόσον δεν έχετε τον κωδικό EPP του domain.
Μετά την αίτηση μεταφοράς, στο email του ιδιοκτήτη θα αποσταλλεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της αίτησης. Εγκρίνοντας τη μεταφορά, μετά από λίγες ημέρες το όνομα θα μεταφερθεί στην εταιρεία μας. Με την αλλαγή καταχωρητή επεκτείνεται η ημερ/νία λήξης του ονόματος για 1 επιπλέον χρόνο.
 
Εξαίρεση: Για τα ονόματα με κατάληξη .eu δεν υπάρχει κωδικός εξουσιοδότησης EPP ούτε locked status.
 
Σημείωση: Αν για οποιοδήποτε λόγο, η μεταφορά του domain name δεν ολοκληρωθεί, σας επιστρέφουμε άμεσα το συνολικό ποσό που πληρώσατε για μεταφορά.
 
Google