Domain Names - Ονόματα Χώρου

Κατοχυρώσεις και μεταφορές domain names

Domain Names

Το όνομα χώρου (domain name) είναι το όνομα της ιστοσελίδας σας στο internet. Τα domain names είναι μοναδικά και χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται. Αναζητήστε λοιπόν το όνομα που σας ενδιαφέρει, και προχωρήστε άμεσα σε κατοχύρωση domain ώστε να εξασφαλίσετε την απόκτησή του. Τα domain names αποτελούνται από ένα πρόθεμα ( πχ. το όνομά σας , η επωνυμία της εταιρείας σας) , και μια κατάληξη (TLD).

Η κατάληξη προσδιορίζει το αντικείμενο ενός website ή αποτελεί γεωγραφικό προσδιορισμό. Για κάθε χώρα υπάρχει μια μοναδική τέτοια κατάληξη (πχ. .gr για την Ελλάδα, .de για την Γερμανία). Έτσι λοιπόν για παράδειγμα η κατάληξη .com, που χρησιμοποιείται διεθνώς, σχετίζεται κυρίως με εμπορικά domain names, οι δημοφιλείς καταλήξεις .net, .org, .biz, .info χρησιμοποιούνται από εταιρίες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, ενώ καταλήξεις όπως .gr προσδιορίζουν την γεωγραφική θέση του ονόματος και κατ’επέκταση του ιδιοκτήτη.

Κατοχύρωση domain

Κατοχύρωση domain, εύκολα και γρήγορα, μέσα από το εύχρηστο και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον του site μας.

Κατοχύρωση ονόματος με ελληνική κατάληξη .gr, .com.gr, .net.gr, .org.gr, .edu.gr, .gov.gr, .ελ με κόστος από μόλις 8,00€ /έτος

Καταχώρηση domain names στις κυριότερες διεθνείς καταλήξεις .eu .com .net .org .biz .info και άλλα με κόστος από μόλις 10,00€ /έτος

Εύκολη και αξιόπιστη κατοχύρωση ονόματος σε έναν από τους πρώτους πιστοποιημένους καταχωρητές στην Ελλάδα. Η THE WEB POWER είναι επίσημος καταχωρητής .gr domain names, εγγεκριμένος από την ΕΕΤΤ (Αρ.Πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ 4842/03-03-04)

Χρήσιμες πληροφορίες
Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr – Απόφαση 750/2 (19/02/2015) της ΕΕΤΤ

Προσοχή: Οι ακόλουθες επεκτάσεις κατοχυρώνονται στις αντίστοιχες δραστηριότητες:
.com.gr Εταιρίες και Εμπορικούς Οργανισμούς
.net.gr Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου και Παρόχους Δικτύων
.org.gr Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
.edu.gr Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
.gov.gr Κυβερνητικούς Οργανισμούς

Σημείωση: Ονόματα χώρου με κατάληξη .gr για τα οποία δεν επιτρέπεται η κατοχύρωση εξαιτίας γεωγραφικού περιορισμού. Γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Καλλικράτης εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ονόματα που Δεν Εκχωρούνται

Μεταφορά domain

Μεταφέρετε τώρα τα .gr domain names, που διαθέτετε, ΔΩΡΕΑΝ στην THE WEB POWER. Για να απολαύσετε την αξιοπιστία που σας προσφέρει η THE WEB POWER, κάντε σήμερα εύκολα και εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την μεταφορά του domain name .gr που διαθέτετε σε εμάς!

Για τα ονόματα με διεθνή κατάληξη (πχ. .eu .com κλπ), το κόστος μεταφοράς είναι 11,00€ και περιλαμβάνει 1 επιπλέον χρόνο στην περίοδο κατοχύρωσης του ονόματος. Κατά την διαδικασία μεταφοράς του ονόματος οι Names Servers του domain σας δεν μεταβάλλονται και δεν θα υπάρχει downtime στο site σας!

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις
Για να μεταφερθεί ένα .gr domain, απαιτείται ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόματος. Αν δεν τον γνωρίζετε θα πρέπει να τον ζητήσετε από τον προηγούμενο καταχωρητή σας. Με την μεταφορά του ονόματος δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία ιδιοκτησίας ούτε οι ημερομηνίες καταχώρησης και λήξης.

Για να μεταφερθεί ένα domain με διεθνή κατάληξη, απαιτείται ο κωδικός εξουσιοδότησης EPP του domain και η επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε κατάσταση unlocked. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε στον προηγούμενο καταχωρητή σας ότι το domain δεν είναι κλειδωμένο, και να ζητήσετε εφόσον δεν έχετε τον κωδικό EPP του domain. Μετά την αίτηση μεταφοράς, στο email του ιδιοκτήτη θα αποσταλλεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της αίτησης. Εγκρίνοντας τη μεταφορά, μετά από λίγες ημέρες το όνομα θα μεταφερθεί στην εταιρεία μας. Με την αλλαγή καταχωρητή επεκτείνεται η ημερ/νία λήξης του ονόματος για 1 επιπλέον χρόνο.

Εξαίρεση: Για τα ονόματα με κατάληξη .eu δεν υπάρχει κωδικός εξουσιοδότησης EPP ούτε locked status.

Υποστηρίζουμε όλες τις διαθέσιμες καταλήξεις των domain names.

Υποστηρίζουμε κάθε όνομα τομέα για την φιλοξενία της ιστοσελίδας σας, αλλά και διεθνείς τομείς.
Μπορούμε να κατοχυρώσουμε το όνομα σας σε εκατοντάδες νέες διεθνείς καταλήξεις. Αν θέλετε κάποια απο αυτές και δεν την βλέπετε στον παρακάτω κατάλογο επικοινωνήστε μαζί μας.

Τιμοκατάλογος ονομάτων

TLD Διάρκεια Κατοχύρωση Μεταφορά Ανανέωση
.gr 2 16€ Δωρεάν 22€
.com.gr 2 16€ Δωρεάν 22€
.net.gr 2 16€ Δωρεάν 22€
.org.gr 2 16€ Δωρεάν 22€
.edu.gr 2 16€ Δωρεάν 22€
.ελ 2 16€ Δωρεάν 22€
.com 1 10€ 11€ 11€
.net 1 13€ 13€ 13€
.org 1 12.60€ 12.60€ 12.60€
.info 1 10€ 11€ 11€
.biz 1 12.50€ 12.50€ 12.50€
.eu 1 10€ 11€ 11€
.uk 1 9.50€ 9.50€ 9.50€
.de 1 8.30€ 8.30€ 8.30€
.ru 1 8€ 8€ 8€
.pro 1 15€ 15€ 15€
.name 1 10.90€ 10.90€ 10.90€
.co 1 32€ 32€ 32€
.cc 1 24€ 24€ 24€
.ws 1 21€ 21€ 21€
.tv 1 36€ 36€ 36€
.network 1 20€ 20€ 20€
.group 1 20€ 20€ 20€
.email 1 20€ 20€ 20€
.company 1 20€ 20€ 20€
.xyz 1 15€ 15€ 15€

Γενικές ερωτήσεις για τα domain names

Το όνομα χώρου (domain name) είναι το όνομα μιας ιστοσελίδας-site στο internet. Τα domain names είναι μοναδικά και χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται. Ένα domain name αποτελείται από το πρόθεμα ( πχ. το όνομά σας , η επωνυμία της εταιρείας σας) , και μια κατάληξη (TLD). Η κατάληξη προσδιορίζει το αντικείμενο ενός website ή αποτελεί γεωγραφικό προσδιορισμό.

Για κάθε χώρα υπάρχει μια μοναδική τέτοια κατάληξη (πχ. .gr για την Ελλάδα, .de για την Γερμανία). Έτσι λοιπόν για παράδειγμα η κατάληξη .com, που χρησιμοποιείται διεθνώς, σχετίζεται κυρίως με εμπορικά domain names, οι δημοφιλείς καταλήξεις .net, .org, .biz, .info χρησιμοποιούνται από εταιρίες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, ενώ καταλήξεις όπως .gr προσδιορίζουν την γεωγραφική θέση του ονόματος και κατ’επέκταση του ιδιοκτήτη.

Για τον χώρο Ονομάτων με κατάληξη [. GR ], ένα Domain Name θα έχει την μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr.

Μπορείτε να ελέγξετε την διαθεσιμότητα ενός Ονόματος Χώρου μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας θα δείξει αν το Όνομα που σας ενδιαφέρει είναι εκχωρημένο ή όχι.

Αφού προχωρήσετε σε έλεγχο διαθεσιμότητας για να διαπιστώσετε αν το domain name που σας ενδιαφέρει είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση, στη συνέχεια το σύστημα θα σας οδηγήσει βήμα-βήμα στην online παραγγελία κατοχύρωσης. Σημείωση: Για την πληρωμή σας δεν είναι υποχρεωτική η χρήση πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική είτε να κάνετε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Προσοχή: σε περίπτωση που κάνετε πληρωμή σε τράπεζα είναι υποχρεωτικό να μας στείλετε την απόδειξη κατάθεσης με FAX στο 210-9211596 προκειμένου να ενημερωθούμε για την πληρωμή σας και να καταχωρήσουμε την αίτησή σας στο μητρώο.

Οταν κατοχυρώνετε ένα νέο domain name ή μεταφέρετε ένα υπάρχον domain κάτω από τον δικός μας server , αλλάζοντας τους nameservers του, χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι το όνομα να ενεργοποιηθεί και να είναι προσβάσιμο από όλους στο internet. Αυτό συμβαίνει γιατί οι internet providers θα πρέπει να ενημερωθούν για την αλλαγή. Η διαδικασία αυτή τυπικά μπορεί να κρατήσει 48 – 72 ώρες.

Για να μεταφέρετε το domain name σας στην THE WEB POWER από άλλον καταχωρητή παρακαλούμε πατήστε εδώ. Για τα ονόματα χώρου .gr η διαδικασία αλλαγής καταχωρητή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Για τα διεθνή ονόματα το κόστος μεταφοράς είναι 24,00 € και περιλαμβάνει και 1 επιπλέον χρόνο στην περίοδο κατοχύρωσης του ονόματος.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ονομάτων χώρου που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να κατοχυρώσετε όσα ονόματα χώρου επιθυμείτε. Μπορείτε να έχετε ξεχωριστό website για κάθε domain name είτε να έχετε πολλαπλά ονόματα να δείχνουν στο ίδιο website.

Το domain name θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομο και εύκολο στην απομνημόνευση ώστε να μπορούν οι χρήστες να επισκεφτούν την ιστοσελίδα σας ακόμα κι αν δεν το δουν κάπου γραμμένο. Αν ένα όνομα είναι περίπλοκο στη γραφή του, φροντίστε να κατοχυρώσετε όλες τις εκδοχές του ονόματος πχ. epikoinonia.gr, epikinonia.gr, epikoinwnia.gr.
Το domain name καλό είναι να περιέχει την βασική λέξη κλειδί με την οποία θα σας ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης και να περιγράφει κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας π.χ. web-hosting.gr για υπηρεσίες φιλοξενίας σελίδων.

Ο Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και του επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος. Είναι υποχρεωτικός κατά την διαδικασία μεταφοράς. Εφόσον δεν τον γνωρίζετε θα πρέπει να τον ζητήσετε από τον τωρινό καταχωρητή σας.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για κάθε εκχωρημένο Όνομα Χώρου, μέσω της εφαρμογής Αναζήτηση Whois που υπάρχει στην σελίδα του μητρώου (http://www.gr). Το WHOIS για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων , δεν εμφανίζει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ονόματος. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι: Ημερομηνία έναρξης και λήξης του ονόματος χώρου , οι nameservers και τα στοιχεία του καταχωρητή του ονόματος.

Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας ενδιαφερομένων για Όνομα Χώρου που είναι ήδη εκχωρημένο. Χρονική σειρά προτεραιότητας τηρείται για τις αιτήσεις εκχώρησης Ονόματος Χώρου που κατατίθενται, εφόσον το Όνομα είναι διαθέσιμο.

Αν γίνει παραγγελία για ένα domain name δε σημαίνει ότι θα γίνει άμεσα και η κατοχύρωση ή ανανέωσή του αν προηγουμένως δεν λάβουμε την πληρωμή σας ή γίνει η χρέωση της κάρτας σας. Αν μέχρι τότε, το domain name κατοχυρωθεί από άλλο πρόσωπο, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την απώλειά του. Αν έχετε κάνει παραγγελία ανανέωσης και έως ότου βεβαιώσουμε την πληρωμή σας, το domain name μπει σε καραντίνα και μπορεί να ανανεωθεί αλλά με υψηλότερο κόστος, τότε ουδεμία ευθύνη φέρουμε και θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος για την ανανέωση κι ενεργοποίησή του.

Σε περίπτωση που δηλώσατε λάθος domain name και η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί στο μητρώο , τότε σε περίπτωση που το όνομα έχει κατάληξη .gr μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας στείλετε με email το αίτημα ανάκλησης και αντικατάστασης του ονόματος. Όλα τα υπόλοιπα domain names δεν μπορούν να ανακληθούν μετά την καταχώρηση της αίτησης στο μητρώο.

Τα Oνόματα Xώρου (domain names) με διεθνή κατάληξη αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τον ειδικό χαρακτήρα [-]. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον (2) χαρακτήρες και έως (63) χαρακτήρες.

Τα ονόματα χώρου (domain names) με κατάληξη .gr αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού [Α-Ζ,a-z,0-9], ή του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE, και τον ειδικό χαρακτήρα [-]. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον (2) χαρακτήρες και έως (63) χαρακτήρες.

Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] , ούτε να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

Ναι, είναι δυνατή η κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain names) το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες. Αιτήσεις εκχώρησης ονομάτων χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για όλα τα υπόλοιπα ονόματα χώρου.

Για τα ονόματα χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

α. Δεν υποστηρίζονται ονόματα χώρου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο π.χ. myφως.gr
β. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χαρακτήρων σ και ς, π.χ. φαροσ.gr και φαρος.gr
γ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων και μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων π.χ. ματινα.gr, MATINA.GR, ματίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR

Από 2 έως 63, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης .gr. Στην περίπτωση των ονομάτων χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες με κατάληξη .gr, o περιορισμός των 63 χαρακτήρων αφορά το μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (PUNYCODE). Δεν εκχωρούνται Ονόματα Χώρου που έχουν λιγότερους από 2 και περισσότερους από 63 χαρακτήρες.

Ναι, ο περιορισμός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκχώρησης του αντίστοιχου ονόματος χώρου τρίτου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Κοινόχρηστο.

Υπόψιν ότι οι ακόλουθες επεκτάσεις κατοχυρώνονται στις αντίστοιχες δραστηριότητες:
.com.gr : Εταιρία ή εμπορικός οργανισμός
.net.gr : Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και πάροχος δικτύων
.edu.gr : Εκπαιδευτικός οργανισμός
.org.gr : Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
.gov.gr : κυβερνητικός οργανισμός

Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο

Για την ανανέωση ενός Ονόματος Χώρου απαιτείται υποβολή σχετικής Αίτησης από τον Φορέα στον Καταχωρητή, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης

Ναι, μπορείτε να κάνετε την ανανέωσή του μαζί μας αρκεί να γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος. Σε περίπτωση που δεν έχετε τον κωδικό διαθέσιμο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προηγούμενο καταχωρητή σας.

Από την υποβολή και την πρωτοκόλληση της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο και υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση εκχώρησης δεν είναι ανυπόστατη και ότι πριν από την αίτηση αυτή δεν προηγείται άλλη κατά την στιγμή υποβολής της για το ίδιο όνομα χώρου, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το Όνομα Χώρου, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της ΕΕΤΤ έπειτα από συνεδρίαση.

Μπορείτε να υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εκχώρησης ονόματος χώρου με κατάληξη .gr. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα ονοματοδοσίας στο τηλ. 2106151000

210 9211597

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

E-mail

Επικοινωνία μέσω e-mail

Υποστήριξη

Επικοινωνία μέσω ticket