Πότε και πως μπορώ να ανανεώσω ένα Όνομα Χώρου;

Για την ανανέωση ενός Ονόματος Χώρου απαιτείται υποβολή σχετικής Αίτησης από τον Φορέα στον Καταχωρητή, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης