Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε λίστα αναμονής, ώστε όταν ένα όνομα είναι διαθέσιμο να έχω προτεραιότητα;

Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας ενδιαφερομένων για Όνομα Χώρου που είναι ήδη εκχωρημένο. Χρονική σειρά προτεραιότητας τηρείται για τις αιτήσεις εκχώρησης Ονόματος Χώρου που κατατίθενται, εφόσον το Όνομα είναι διαθέσιμο.