Πόσα domain names μπορώ να κατοχυρώσω;

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ονομάτων χώρου που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να κατοχυρώσετε όσα ονόματα χώρου επιθυμείτε. Μπορείτε να έχετε ξεχωριστό website για κάθε domain name είτε να έχετε πολλαπλά ονόματα να δείχνουν στο ίδιο website.