Έχω δηλώσει λάθος domain name στην αίτηση κατοχύρωσης, μπορώ να κάνω αντικατάσταση;

Σε περίπτωση που δηλώσατε λάθος domain name και η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί στο μητρώο , τότε σε περίπτωση που το όνομα έχει κατάληξη .gr μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας στείλετε με email το αίτημα ανάκλησης και αντικατάστασης του ονόματος. Όλα τα υπόλοιπα domain names δεν μπορούν να ανακληθούν μετά την καταχώρηση της αίτησης στο μητρώο.