Δωρεάν DNS Hosting

DNS Hosting

Επιλέγοντας το DNS Hosting έχετε την δυνατότητα αλλαγών στα DNS records του Domain Name σας. Κατοχυρώστε ή μεταφέρετε ένα ή περισσότερα domain στην THE WEB POWER, και θα μπορείτε να διαχειριστείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τα DNS records στα domain σας, ή να τα ανακατευθύνετε σε σελίδες της επιλογής σας. Έτσι, μπορείτε να τα συνδέσετε με υπηρεσίες της Google, Blogger κλπ.

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας της THE WEB POWER παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ τη δυνατότητα αλλαγών των DNS εγγραφών. Σε περίπτωση όμως που δεν επιθυμείτε το Domain σας να φιλοξενηθεί σε κάποιο πακέτο, το DNS hosting είναι η καλύτερη επιλογή.

Χωρίς μικρά γράμματα και κρυφές χρεώσεις. Η υπηρεσία διατίθεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Προχωρήστε απλά σε κατοχύρωση domain name και επιλέξτε την υπηρεσία του DNS Hosting.

Χαρακτηριστικά DNS hosting
Αριθμός DNS records: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ
Δωρεάν εγκατάσταση
1 Domain name

DNS εγγραφές που υποστηρίζει η υπηρεσία
(Α) IPv4 Address Record
(CNAME) Canonical Name Record
(NS) Name Server Record
(MX) Mail Exchanger Record
(TEXT) Text Record
(PTR) Pointer Record
Απλό redirect – ΝΑΙ

Ερωτήσεις για DNS Hosting

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την κατάληξη του ονόματος χώρου που έχετε κατοχυρώσει. Το DNS hosting υποστηρίζει όλες τις δυνατές καταλήξεις ονομάτων.

Κάθε πακέτο DNS hosting μπορεί να ενεργοποιηθεί για ένα Domain Name.

1. Με το DNS hosting μπορείτε να ρυθμίσετε το blog που έχετε στο blogger να ανοίγει με το δικό σας domain, αντί με το subdomain που σας παρέχει το blogger, ή να συνδέσετε το domain σας με έναν λογαριασμό Google Apps.
2. Αν χρησιμοποιείτε τοπικό server για την φιλοξενία του site σας, το DNS πακέτο θα σας δώσει τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε το όνομα που έχετε κατοχυρώσει στον δικό σας server.

210 9211597

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Επικοινωνία μέσω e-mail

Επικοινωνία μέσω ticket