Κατηγορία: Γνωσιακή Βάση

Άρθρο

Τι συμβαίνει αν γεμίσει ο χώρος μου στον server ;

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην εξαντληθεί ο διαθέσιμος χώρος σας στον server γιατί δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε emails. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ελέγχετε τον χώρο σας μέσα από το cPanel. Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον χώρο μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στο πακέτο σας.

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Τί είναι το Control Panel ;

Το Control Panel είναι ο πίνακας ελέγχου που σας παρέχουμε για τη διαχείριση των υπηρεσιών του πακέτου φιλοξενίας. Όλα τα πακέτα φιλοξενίας παρέχονται με την υποστήριξη του cPanel. Πρόσβαση στο cPanel έχετε μέσω http://yourdomain.com/cpanel όπου yourdomain.com το όνομα του site σας.

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Μπορώ να φιλοξενήσω περισσότερα από ένα ονόματα στο πακέτο για φιλοξενία ιστοσελίδων που αγόρασα;

Μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα από ένα ονόματα στην φιλοξενία ιστοσελίδων σας με την μορφή Parked Domains είτε Addon Domains. Τα parked domains είναι δευτερεύοντα ονόματα του κύριου ονόματος. Δείχνουν στην ίδια ακριβώς σελίδα με το κύριο domain του site. H υπηρεσία addon domain σας επιτρέπει να τρέχετε ένα εντελώς ξεχωριστό site κάτω από το ίδιο...

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Μπορώ να φιλοξενήσω domain name με κατάληξη διαφορετική από αυτές που προσφέρει η THE WEB POWER ;

Βεβαίως, μπορείτε στην φιλοξενία ιστοσελίδων μας  να φιλοξενήσετε οποιοδήποτε domain name. Χρειάζεται μόνο να δηλώσετε στον καταχωρητή του ονόματος τους nameservers του πακέτου φιλοξενίας που θα επιλέξετε. Οι nameservers θα σας σταλούν μέσω email με τις οδηγίες φιλοξενίας.

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by