Κατηγορία: <span>Domain Names</span>

Άρθρο

Μπορεί να μου χορηγηθεί βεβαίωση εκχώρησης ενός ονόματος;

Μπορείτε να υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εκχώρησης ονόματος χώρου με κατάληξη .gr. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα ονοματοδοσίας στο τηλ. 2106151000

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Τι είναι η προσωρινή ενεργοποίηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr;

Από την υποβολή και την πρωτοκόλληση της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο και υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση εκχώρησης δεν είναι ανυπόστατη και ότι πριν από την αίτηση αυτή δεν προηγείται άλλη κατά την στιγμή υποβολής της για το ίδιο όνομα χώρου, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το Όνομα Χώρου, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης...

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Μπορώ να ανανεώσω το .gr domain μου που έληξε μαζί σας ενώ το έχω σε άλλον καταχωρητή;

Ναι, μπορείτε να κάνετε την ανανέωσή του μαζί μας αρκεί να γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος. Σε περίπτωση που δεν έχετε τον κωδικό διαθέσιμο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προηγούμενο καταχωρητή σας.

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Θέλω να κατοχυρώσω ένα domain name, αλλά αποτελεί γεωγραφικό όρο. Τι μπορώ να κάνω ;

Ναι, ο περιορισμός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκχώρησης του αντίστοιχου ονόματος χώρου τρίτου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Κοινόχρηστο. Υπόψιν ότι οι ακόλουθες επεκτάσεις κατοχυρώνονται στις αντίστοιχες δραστηριότητες: .com.gr : Εταιρία ή εμπορικός οργανισμός .net.gr : Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και πάροχος δικτύων...

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα Χώρου;

Από 2 έως 63, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης .gr. Στην περίπτωση των ονομάτων χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες με κατάληξη .gr, o περιορισμός των 63 χαρακτήρων αφορά το μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (PUNYCODE). Δεν εκχωρούνται Ονόματα Χώρου που έχουν λιγότερους από 2 και περισσότερους από 63 χαρακτήρες.

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες σύνθεσης των domain names με ελληνικούς χαρακτήρες;

Για τα ονόματα χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες: α. Δεν υποστηρίζονται ονόματα χώρου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο π.χ. myφως.gr β. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χαρακτήρων σ και ς, π.χ. φαροσ.gr και φαρος.gr γ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων και μικρών ή...

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Είναι δυνατή η καταχώρηση domain name με ελληνικούς χαρακτήρες;

Ναι, είναι δυνατή η κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain names) το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες. Αιτήσεις εκχώρησης ονομάτων χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για όλα τα υπόλοιπα ονόματα χώρου.

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by
Άρθρο

Από τί χαρακτήρες μπορεί να αποτελείται ένα domain name;

Τα Oνόματα Xώρου (domain names) με διεθνή κατάληξη αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τον ειδικό χαρακτήρα [-]. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον (2) χαρακτήρες και έως (63) χαρακτήρες. Τα ονόματα χώρου (domain names) με κατάληξη .gr αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού [Α-Ζ,a-z,0-9], ή του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE,...

28 Μαρτίου, 201721 Μαΐου, 2017by