Υποστήριξη και συντήρηση WordPress

Προστασία και ασφάλεια για την ιστοσελίδα σας

Πλήρης υποστήριξη και συντήρηση WordPress

Αν θέλετε να έχετε το πλήρες πακέτο προστασίας και συντήρησης για το WordPress site σας, αποκτήστε την υπηρεσία WP Plus Addon η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Ασφάλεια και προστασία της ιστοσελίδας σας από επιθέσεις
Βελτιστοποίηση της ταχύτητας
Ενημέρωση όλων των plugins σας
Αναβάθμιση λογισμικού του WordPress
Αποκατάσταση ιστοσελίδας λόγω προβληματικού plugin
Αναβάθμιση theme
Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, email και chat
Εγκατάσταση theme
Εγκατάσταση plugins
Εισαγωγή demo περιεχομένου
Διασύνδεση Google Analytics
Αλλαγή κύριου domain
Μικρές αλλαγές περιεχομένου
Διάφορες διορθώσεις

WP Plus Addon

200 + ΦΠΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
  • Προστασία και ασφάλεια
  • Αναβαθμίσεις σε plugins
  • Βελτιστοποίηση ταχύτητας
  • Αναβάθμιση WordPress Core
  • Έυκολη αποκατάσταση
  • Το κόστος καλύπτει 1 εγκατάσταση WordPress
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

210 9211597

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Επικοινωνία μέσω e-mail

Επικοινωνία μέσω ticket